Članovi Odbora Islamskog Centra Bošnjaka Phoenixa

 

Sabahudin ef. Ćeman Imam
Muhamed Ćuskić Predsjednik
Ibrahim Merzihić Blagajnik