Islamska zajednica Bošnjaka Phoenix je osnovana 1995 godine a počela sa svojim radom kao Džamija u Junu 1997 godine sa dolaskom Imama Sabahudin ef Ćemana. Svećano otvaranje Džamije je bilo u oktobru 1997 godine sa prisustvom Reis ul uleme dr. Mustafe ef. Cerića, glavnog Imama za Sjevernu ameriku dr. Senad ef. Agića te drugih gostiju.
 
Kroz vrijeme se Islamska zajednica Bošnjaka Phoenix sve više jačala i uvezivala tako da se ukazala potreba za novim, većim objektom. Pokrenuta je akcija za izgradnju novog Centra na postojećoj lokaciji što je dovelo do dosta poteskoća u dobivanju dozvole za gradnju. U periodu od tri godine se radilo na dobijanju potrebnih dozvola za izgradnju, sa kupovinom susjednog zemljišta zbog potrebe za izgradnju novog Centra.
 
Allahovom dž.š. milosću  u februaru 2007 godine se ukazala mogućnost za kupovinu zemlje i objekta (crkve) koji bi zadovoljavao naše potrebe a po veoma povoljnoj cijeni. Ovu priliku je naš Džemat (zajednica) iskoristio i zajedničkim trudom unišao u kupovinu. U Aprilu 2007 godine je kupljen objekat. U sljedeća dva i po mjeseca su vršeni radovi na preuređivanju objekta za naše potrebe. Naše vrijedne Džematlije su i svojim prilozima i svojim trudom uredili našu novu Džamiju-Centar tako da se svi ponosimo sa ovim što imamo.
 
U Augustu 2007 godine smo počeli da koristimo nove prostorije za potrebe naše zajednice. Od tada se ova nasa Džamija – Centar koristi za ispunavanje naših vjerskih obaveza i drugih Džematskih aktivnosti.
 
Molimo Allaha dž.š. da nas učini od onih koji će koristiti ovu Džamiju-Centar na naćin koji je najbolji za nas a u zadovoljstvu Allaha dž.š.