U okviru obilježavanja rebiul-evvela, mjeseca rođenja posljednjeg Allahovog dž.š. Poslanika, džemati Islamske Zajednice Bošnjaka će organizirati mevlude i svečane manifestacije koje će imati za cilj da predstave segmente iz života Poslanika a.s.. Bošnjaci ove programe koriste kao priliku da se upoznaju i podsjete na život i djelo Poslanika a.s., te ga održe u živoj uspomeni i stalnoj životnoj praksi.

 

Deset džemata će imati priliku da u svojim gradovima imaju prigodan program tokom kojeg će učenjem Kur'ana, zikra, mevluda, ilahija hafiz Aziz ef. Alili, hafiz Nermin ef. Spahić i hafiz Abaz Jahja pomoći prisutnim da se na najljepši način sjete najboljeg čovjeka koji je hodio zemljom i koji je poslan kao milost svim svjetovima. 

 

U nadi da ćemo koristiti svaku priliku da se sjetimo onog koji je čovječanstvo izveo iz tmine na svjetlo i donio zrake poslednje Allahove svete knjige, Kur'ana i vjere Islama, i da ćemo se sjetiti riječi kojim Allah dž. š. u Kur'anu podjeća vjernike da "Vi u Allahovu Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allaha spominje." ( El-Ahzab, 21 ).