Islamska Zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike organizuje Decembarsku umru od 23 do 31 Decembra 2016. Polazak je iz New Yorka preko Džede i Medina i nazad. Odsijedamo u hotelu od pet zvjezdica Dallah Taiba Hotel. Za više informacija obratite se Ismetu ef. Zejneloviću na telefon 678-614-3999. Cijena paketa je $2650.00

umra